Art History Blog

Reading Pictures

The blog Reading Pictures contains a selection of short commentaries that describe and interpret creative and historical processes of major artworks and artists.

Eliad wrote the text from a slightly different angle, for an art history site, opened in 2006, at "ORT Israel", that is aimed at teaching Art. The content was used for teaching art history in approximately 120 high schools in Israel of all networks, and was recommended by the Hebrew University.

קוראים ציורים

המאמרים המתפרסמים בבלוג תולדות האמנות מכילים מקבץ מאמרים נבחרים, העוסקים בתיאור ופיענוח יצירות ותהליכים היסטוריים ביצירות משמעותיות , אמנים משמעותיים וקורותיהם.


הטקסט נכתב על ידי אליעד בר, מזווית מעט שונה, לאתר תולדות האמנות שהקים בשנת 2006, להוראת המקצוע, ברשת "אורט ישראל". התוכן שימש להוראת תולדות האמנות בכ- 120 בתי ספר תיכוניים והומלץ באוניברסיטה העברית.

Typhoon coming on

Slavers Throwing overboard the Dead and Dying

William Turner. Oil colors on canvas. 1840


Typhoon coming on

Iconography


The painting depicts one of the most outrageous events of the period:

Slave trade was in full bloom and ships were moving slaves from Africa to Europe in terrible conditions. The piece portrays a real event that was published in the newspapers of the ship Zong which brought slaves from Africa to America- a colony that was under British governance. A plague spread in the ship. As the captain noticed a storm approaching, he decided to get rid of the sick slaves. He intended to report that they drowned at sea, so he can claim insurance money, which could only be claimed in cases of drowning. The insurance did not cover natural death or death caused by illness. In England of the time, criticism of slavery and calls to abolish it were already heard. Turner supported this view through the painting, which is seemingly a landscape that emphasizes the endlessness of the sea. He emphasized in his creation the degree of cruelty involved in slavery, which already lasted for tens of years as its cruelty eluded the indifferent gaze of the people of the time. He used reality and made it more extreme. Turner elevated the terror of nature by minimizing man. He used artistic devices such as contrasting warm and cold colors, dark and light colors, turbulent brushstrokes and blurriness, in order to create a dramatic atmosphere which will excite and amaze the viewer to create sympathy for the event portrayed.


Description of the piece


The painting portrays a ship at seas during a storm. Turner is known to tie himself to the ship’s mast while it is at sea in storm, in order to physically sense what is happening and to express it well in painting- to transfer his experience to the viewer. The viewer can imagine by looking at the piece that s/he are at sea on a different ship. The viewer feels the whirls created in the waves. The dark sky is ominous; the fog and water splatter integrate and create a screen that does not enable distinction between the high waves and the clouds in the sky. It is not clear what is the time of day, since the clouds cover the sun, making it seem like a flicker of light that escaped through the darkness. Turner created this piece not only to show the insignificance of man against nature, but also to emphasize the human tragedy which is explicitly referred to in the title. In the right, on the front plane, the sea is seen full of various schools of carnivorous fish, large and small, which lunge on the bodies of those who were thrown out of the ship, still chained in iron chains, some of them already sink slowly into the depth of the water. This feast of predators also includes birds that circle very close to the deadly waters, trying to get their share. Turner tended to describe details in his paintings implicitly to enhance the imagination, curiosity, and sympathy of the viewer, as every viewer solves the riddle as they like.


Color range


The dominant color in the piece is a warm color which is mixed with black to create a muddy tone, portraying the dramatic occurrence in nature. The artist also placed transparent stains of warm hues: oranges, yellows, browns, as well as transparent stains of cold hues: blues, greys, next to one another and one on top of the other, with no distinct boundaries, so they are integrated and cannot be distinguished. This creates the sense of water at the boiling point rather than the cold waters of the sea.


Detail

הטייפון בא

ספינת העבדים משליכה לים את המתים ואת הגוססים

ויליאם טרנר. שמן על בד. 1840

איקונוגרפיה:


התמונה מתארת את אחת מהשערוריות של התקופה: סחר העבדים פרח ואוניות הובילו עבדים מאפריקה אל אירופה, בתנאים מחפירים. היצירה מתארת מקרה אמיתי שהתפרסם בעיתונות, על אודות הספינה "זונג", שהביאה עבדים מאפריקה לאמריקה- מושבה שהייתה בשליטת הבריטים. בספינה פרצה מגיפה. כשרב-החובל הבחין בסופה קרבה, הוא החליט להיפטר מהעבדים החולים. לאחר מכן לדווח שהעבדים טבעו בים, כדי שיוכל לתבוע את כספי הביטוח, שכללו דמי החזר רק במקרה של טביעה בים. הביטוח לא כיסה מקרים של מוות טבעי או ממחלה. באותה תקופה כבר נשמעו בבריטניה קולות של ביקורת על תופעת העבדות וקריאות לחסל את התופעה. טרנר הצטרף לקריאה זו באמצעות יצירה, שהיא לכאורה נוף המתאר את אינסופיותו של הים. הוא הדגיש ביצירתו את מידת האכזריות הכרוכה בתופעה שנמשכה עשרות שנים, ונעלמה מעיניהם האדישות של בני תקופתו. הוא התבסס על המציאות והקצין אותה. טרנר האדיר את אימת הטבע על ידי הקטנת האדם. הוא השתמש באמצעים אמנותיים כמו צבעוניות ניגודית של חמים וקרים, צבעים כהים מנוגדים לבהירים, משיכות מכחול הנראות סוערות וטשטוש, כדי ליצור אוירה דרמתית שתרגש, תפעים את הצופה, ותגרום לו להזדהות עם ההתרחשות.


תיאור היצירה:


הציור מתאר ספינה בלב ים, בשעת סערה. ידוע שטרנר נהג לקשור את עצמו לתורן ספינה ששטה בים בשעת סערה, כדי לחוש פיזית את המתרחש מסביבו ולבטא זאת היטב בציור- להעביר לצופה את התחושות שהוא חווה. הצופה המתבונן ביצירה מדמיין שהוא עצמו נמצא בלב הים, על ספינה אחרת. הוא חש את המערבולת הנוצרת בגלים. במישור האחורי של התמונה רואים בצד שמאל ספינה קטנה מיטלטלת בים הסוער. השמים הקודרים מבשרים רעות, הערפל ונתזי המים מתערבבים זה בזה ויוצרים מסך, שאיננו מאפשר להבחין בגבול שבין הגלים הגבוהים ובין העננים שבשמים. לא ברורה שעת היום, כי העננים מכסים את השמש, והיא נראית רק כהבזק אור המבצבץ מבעד לאפילה. טרנר לא צייר את היצירה רק כדי להראות את אפסיותו של האדם אל מול הטבע, אלא הדגיש את הטרגדיה האנושית הנאמרת במפורש בשמה של היצירה. בצד ימין, במישור הקדמי, רואים את הים שורץ להקות של דגים טורפים מסוגים שונים, גדולים וקטנים, עטים על חלקי גופות שהושלכו מהספינה, כשהם עדיין כבולים בשלשלאות ברזל, חלקם כבר שוקעים אט במים. לחגיגת הטרף הזו מצטרפות ציפורים, החגות קרוב מאוד למים המאיימים, בניסיון לחלוק בשלל. טרנר נהג לתאר פרטים בתמונותיו באופן מרומז, דבר שמגביר אצל הצופה את הדמיון, הסקרנות וההזדהות, מכוון שכל מתבונן משלים את החידה לפי טעמו.


צבע:


הצבע השולט ביצירה הוא צבע חם, המעורב בשחור ויוצר גוון עכור, הממחיש את הדרמה המתחוללת בטבע. האמן הניח כתמים שקופים של גוונים חמים: כתומים, צהובים, חומים, וכתמים שקופים של גוונים קרים: כחולים, אפורים, זה לצד זה ללא גבולות ברורים, וזה על גבי זה כך שהם התמזגו מבלי שאפשר להפריד ביניהם. התחושה הנוצרת היא של מים בנקודת רתיחה ולא מי הים הקרירים.

35 views0 comments

Recent Posts

See All
Follow Me
  • Google+ - Black Circle
  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle
  • Instagram - Black Circle